En skapelseberättelse

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ”Maska, bli till!” Och maskan blev till. Gud såg att maskan var god, och han skiljde ”rätan” från ”avigan”. Gud kallade ”rätan” för dag, och ”avigan” kallade hon natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var det första varvet som blev stickat. 

 

Gud sade: ”Varv 2: Sticka den aviga m avigt och lyft den räta m med tråden bakom arbetet som om den skulle stickats avigt. Upprepa dessa två varv.”

 

Gud sade: ”Bakstycke: Lägg upp 77 (79) 83 (87) 89 m på st 4½ mm och sticka mönsterresår i 5 cm. Byt till st 5½ mm och sticka slätst. När arbetet mäter 33 (34) 35 (36) 37 cm avmaskas 2 m i var sida. Snedda därefter för raglan från rätsidan sålunda: sticka 3 m, 2 m tills rätt, sticka till 5 m återstår, 2 m tills i bakre maskbågen, 3r. Dessa minskningar göres med tre varvs mellanrum 2ggr och med 1 varvs mellanrum 24 (26) 26 (27) 28 ggr = 21 (21) 23 (25) 25 m återstår. Sticka 1 varv. Maska av.”

 

Gud sade: ”Vänster framstycke: Lägg upp 41 (43) 45 (47) 49 m på st 4½ mm och sticka mönsterresår i 5 cm. Öka 1 m på storlek 36 på sista varvet. Byt till st 5½ mm och sticka slätst utom på 7 m i framkanten vilka stickas i mönsterresår hela vägen upp. När arbetet mäter 33 (34) 35 (36) 37 cm avmaskas 2 m i sidan. Snedda därefter för raglan som på bakstycket men de 3 första minskningarna göres med 3 varvs mellanrum och 22 (23) 24 (25) 26 ggr med 1 varvs mellanrum.”

 

Gud sade: ”V-ringningen: Samtidigt med 3:e (3:e) 4:e (5:e) 6:e raglanminskningen sneddas för V-ringningen genom att sticka 2 m tills rätt innanför framkantens m. Denna minskning göres med 3 varvs mellanrum sammanlagt 7 (7) 8 (9) 10 ggr. Minskningarna för raglan fortsätter som förut till framkantens 7 m + 1 m av slätst återstår, men de sista minskningarna göres genom att sticka 2 m tills rätt innanför framkantens m. Maska av den slätst m och sticka mönsterresår över framkantens 7 m i ytterligare 8 (9) 9 (10) 10 cm. Sätt dessa m på en nål.”

 

Gud sade: ”Rund ringning: När arbetet mäter 5 cm kortare än bakstycket sättes framkantens 7 m + 2 (2) 3 (4) 5 m på en nål. Maska av 2, 1, 1 m vid halsen. Minskningarna för raglan fortsätter som förut till 2 m återstår, men de sista minskningarna göres genom att sticka 2 m tills rätt vid halsen.”

 

Gud sade: ”Höger framstycke: Lägg upp och sticka lika som vänster men åt motsatt håll och med knapphål.”

 

Gud sade: ”Ärmar: Lägg upp 34 (36) 38 (38) 40 m på st 4½ mm och sticka mönsterresår i 5 cm. Byt till st 5½ mm och sticka slät st. Öka en m i var sida innanför de tre yttersta m med 5 varvs mellanrum till 52 (54) 56 (58) 60 m. När arbetet mäter 39 (40) 41 (42) 43 cm avmaskas2 m i var sida, snedda därefter för raglan som på bakstycket men de 9 första minskningarna göres med 3 varvs mellanrum och därefter 10 (11) 12 (13) 14 minskningar med 1 varvs mellanrum. Återstår 10 m. Sticka 1 varv. Maska av.”